Abiso ng mga pagbabago sa oras ng negosyo.

2020/05/27

Mula ngayon sa ika-27, ang mga oras ng negosyo ay mababago alinsunod sa kahilingan ng Tokyo.

Linggo 17:00 bukas 22:00 isara 21:30 huling pagkakasunud-sunod

Sabado, Linggo, at pista opisyal Bukas sa 16:00 Isinara sa 22:00 21:30 Huling pagkakasunud-sunod

Ang pangwakas na tumawag sa telepono ay tatanggap sa 21:00.

Mag-ingat tayo sa corona at magsaya sa pag-inom ng ❗️