Giới thiệu Hakata Kushiyaki Halle no Ichi, thức ăn và đồ uống

  • Ngoại hình

   Không khí của cửa hàng

  • Chế độ xem bên trong

   Chế độ xem bên trong

  • Ngoại hình

   Ngoại hình

  • Bên trong cửa hàng

   Bên trong cửa hàng