Thông báo nối lại kinh doanh.

2020/05/06

Từ ngày 4 tháng Tư, tôi đã bị đóng cửa do ảnh hưởng của sự lây lan của nhiễm coronavirus và yêu cầu tự kiềm chế từ thành phố,

Kinh doanh sẽ tiếp tục từ thứ năm, ngày 7 tháng 5 ~ ️

Mở cửa lúc 15:00 và đóng cửa lúc 20:00 một lúc (thứ tự cuối cùng lúc 19:00)

Hãy nói m (_ _) m

Chúng tôi sẽ bắt đầu bán takeaways và bữa trưa nướng than, vv Cảm ơn bạn.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trong giờ làm việc.